Biz kimiz

Biz kimiz

Neden seed

Batı Asya ve Orta Doğu nüfusunun% 40’ı çok boyutlu yoksulluktan veya boyutlarından birinden (cehalet, işsizlik ve hastalık) etkilenmektedir. Yardım kuruluşları bu gruplara acil yardım sağlamada önemli bir rol oynamaktadır, ancak bu yardımın etkisi sürdürülebilir değildir. Bu grupların yaşamlarında gerçek bir fark yaratmak için eğitimin sağlanması, iş olanakları yaratılması ve tedavi sağlanması gerekir. SEED, bu alanlardaki hedef segmentlerin yaşamlarında bu değişimin sürdürülebilir olmasını sağlamak için geliştirdiğimiz iyilik – seed –

Meclis kişiliği

SEED, toplumun güçlendirilmesini sağlamayı, yaşam standardını iyileştirmeyi ve üretim ve kazanç kültürünü geliştirmeyi ve toplumları geliştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan ekonomik güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınma konusunda uzmanlaşmış özel, kar amacı gütmeyen, kuruluştur. Türkiye’de Ocak / 2019’da Dernekler Müdürlüğü’ne tescil numarası (34-249 / 080) altında kayıtlıdır. Coğrafi kapsamı, tüm ortamlarında (şehirler, kırsal bölge, kırsal bölge, mülteci kampları) Türkiye Cumhuriyeti ve Orta Doğu’yu kapsamaktadır. Hizmetleri, ırk, cinsiyet veya din arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin çeşitli grupları ve segmentleri (kadınlar, gençler, girişimciler, ustalar ve profesyoneller, küçük işletmelerin sahipleri …) hedefler.

Derneğe bakın

Hedef toplulukların ekonomik olarak güçlendirilmesi alanlarında sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak.

Derneğe bakın

Derneğin misyonu

Hedeflenen segmentler için sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik güçlendirme sağlanmasına katkıda bulunan program ve projeler tasarlamak, uygulamak ve geliştirmek.

İlişkilendirme logosu

Sürdürülebilirlik, güçlendirme ve ekonomik kalkınma.

Derneğin hedefleri

  • Hedef segmentlerin ihtiyaçlarını karşılamak, kendileri için istikrarlı bir gelir sağlamak ve yaşam standartlarını iyileştirmek ve yükseltmek için kendilerine bağımlı olmalarını sağlamak.
  • Hedeflenen segmentler için ekonomik güçlenmelerine hizmet edecek şekilde eğitim düzeyinin geliştirilmesine ve yükseltilmesine katkıda bulunmak.
  • Hedeflenen segmentler için ekonomik güçlenmeye hizmet edecek şekilde sağlık desteğini sağlamak için çalışmak.
  • Güçlendirme ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasında eğitim ve sağlığın önemi konusunda bir üretim kültürü, öz-kâr ve farkındalık yaymak.
  • Çok boyutlu yoksulluğun yayılmasını azaltmak için yerel ve uluslararası kalkınma, insani ve hayır kurumları ile ortaklıklar ve işbirliği kurarak katılımcı bir çalışma sistemine erişim.

hizmetlerimiz

It is the seed of goodness that we planted to contribute to making this change sustainable

Seed

More services

Visit the site to get what you need

Seed
Müdahale Alanları

Müdahale Alanları

It is the seed of goodness that we planted to contribute to making this change sustainable

Başarı Öyküleri

Başarı Öyküleri

It is the seed of goodness that we planted to contribute to making this change sustainable

Uzaktan terapi programı

Hasta.M. L

Uzaktan terapi programı

Trafik Kazası Her hastanın başkasıyla benzeşebilen ya da farklılık gösterebilen bir hikayesi vardır. Ancak tüm

Uzaktan terapi programı

Hasta.A.h

Uzaktan terapi programı

Boyunda Şişlik Savaşın onları memleketlerinden etmesi ve sağlık kontrolünün olmamasının yanı sıra hayatın en basit

Uzaktan terapi programı

Hasta.f

Uzaktan terapi programı

Serebral Atrofi Hastalık, acı ve sabırdan meydana gelen bir yolculuk; sadece sahibinin yaşamadığı, ailesinin ve arkadaşlarının da paylaştığı zorlu bir tecrübedir. Belki de en zoru hayatının başından beri ona eşlik

En önemli istatistikler

En önemli istatistikler

Finansman kredisi

Finansman kredisi

40

Doğrudan yararlanıcı

Doğrudan yararlanıcı

200

Yeni istikrarlı iş fırsatı

Yeni istikrarlı iş fırsatı

80

Fonlama hacmi

Fonlama hacmi

140000

Kredi geri ödeme oranı

Kredi geri ödeme oranı

98

kurs sayısı

kurs sayısı

12

Üretimlerimiz

Üretimlerimiz

It is the seed of goodness that we planted to contribute to making this change sustainable

Amal Modeli Okulu
Geliştirme programı

Amal Modeli Okulu

Geliştirme programı

İstihdam için mesleki ve...

Geliştirme programı

Mesleki bir stajyer için...

"Gelişim" Eğitim ve Öğretim Programı

Bir okul bilimi öğrencisi...

"Gelişim" Eğitim ve Öğretim Programı

Bir üniversite bilimi öğrencisi...

Sağlık destek sigortası programı

Onları uzaktan tedavi edin...

Amal Modeli Okulu
Geliştirme programı

Amal Modeli Okulu

Geliştirme programı

İstihdam için mesleki ve...

Geliştirme programı

Mesleki bir stajyer için...

"Gelişim" Eğitim ve Öğretim Programı

Bir okul bilimi öğrencisi...

"Gelişim" Eğitim ve Öğretim Programı

Bir üniversite bilimi öğrencisi...

Sağlık destek sigortası programı

Onları uzaktan tedavi edin...

Amal Modeli Okulu
Geliştirme programı

Amal Modeli Okulu

Geliştirme programı

İstihdam için mesleki ve...

Geliştirme programı

Mesleki bir stajyer için...