Biz kimiz

Biz kimiz

Neden seed

Batı Asya ve Orta Doğu nüfusunun% 40’ı çok boyutlu yoksulluktan veya boyutlarından birinden (cehalet, işsizlik ve hastalık) etkilenmektedir. Yardım kuruluşları bu gruplara acil yardım sağlamada önemli bir rol oynamaktadır, ancak bu yardımın etkisi sürdürülebilir değildir. Bu grupların yaşamlarında gerçek bir fark yaratmak için eğitimin sağlanması, iş olanakları yaratılması ve tedavi sağlanması gerekir. SEED, bu alanlardaki hedef segmentlerin yaşamlarında bu değişimin sürdürülebilir olmasını sağlamak için geliştirdiğimiz iyilik – seed –

Meclis kişiliği

SEED, toplumun güçlendirilmesini sağlamayı, yaşam standardını iyileştirmeyi ve üretim ve kazanç kültürünü geliştirmeyi ve toplumları geliştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan ekonomik güçlendirme ve sürdürülebilir kalkınma konusunda uzmanlaşmış özel, kar amacı gütmeyen, kuruluştur. Türkiye’de Ocak / 2019’da Dernekler Müdürlüğü’ne tescil numarası (34-249 / 080) altında kayıtlıdır. Coğrafi kapsamı, tüm ortamlarında (şehirler, kırsal bölge, kırsal bölge, mülteci kampları) Türkiye Cumhuriyeti ve Orta Doğu’yu kapsamaktadır. Hizmetleri, ırk, cinsiyet veya din arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin çeşitli grupları ve segmentleri (kadınlar, gençler, girişimciler, ustalar ve profesyoneller, küçük işletmelerin sahipleri …) hedefler.

Derneğe bakın

Hedef toplulukların ekonomik olarak güçlendirilmesi alanlarında sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak.Derneğe bakın

Derneğin misyonu

Hedeflenen segmentler için sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik güçlendirme sağlanmasına katkıda bulunan program ve projeler tasarlamak, uygulamak ve geliştirmek.

İlişkilendirme logosu

Sürdürülebilirlik, güçlendirme ve ekonomik kalkınma.

Derneğin hedefleri

  • Hedef segmentlerin ihtiyaçlarını karşılamak, kendileri için istikrarlı bir gelir sağlamak ve yaşam standartlarını iyileştirmek ve yükseltmek için kendilerine bağımlı olmalarını sağlamak.
  • Hedeflenen segmentler için ekonomik güçlenmelerine hizmet edecek şekilde eğitim düzeyinin geliştirilmesine ve yükseltilmesine katkıda bulunmak.
  • Hedeflenen segmentler için ekonomik güçlenmeye hizmet edecek şekilde sağlık desteğini sağlamak için çalışmak.
  • Güçlendirme ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasında eğitim ve sağlığın önemi konusunda bir üretim kültürü, öz-kâr ve farkındalık yaymak.
  • Çok boyutlu yoksulluğun yayılmasını azaltmak için yerel ve uluslararası kalkınma, insani ve hayır kurumları ile ortaklıklar ve işbirliği kurarak katılımcı bir çalışma sistemine erişim.

Bizim ekip

Bizim ekip

Seed

More services

Visit the site to get what you need

Seed
Müdahale Alanları

Müdahale Alanları

En önemli istatistikler

En önemli istatistikler

Finansman kredisi

Finansman kredisi

40

Doğrudan yararlanıcı

Doğrudan yararlanıcı

200

Yeni istikrarlı iş fırsatı

Yeni istikrarlı iş fırsatı

80

Fonlama hacmi

Fonlama hacmi

140000

Kredi geri ödeme oranı

Kredi geri ödeme oranı

98

kurs sayısı

kurs sayısı

12

Medya

Medya

Ortaklarımız

Ortaklarımız