Programlarımız

Geçim Kaynaklarının erken iyileştirilmesi

Genel amaç

Mikrofinans, girişimcilik ve serbest meslek alanlarında çalışan hedef kitlenin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve ekonomik olarak güçlendirilmesi. Bu programın amacı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumludur

Genel bakış

hedef kitlenin yaşam standartlarını iyileştirmek ve onları, girişimcilik ve serbest meslek alanlarında ekonomik olarak güçlendirmek. Bu programın hedefleri birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden onikinci ve sekizinci hedef ile kesişmektedir.

Kavram ve Fikir

Hedef kitlenin yaşam standartlarını iyileştirmek ve onları ekonomik olarak güçlendirmek. Köşeye itilmiş topluluklardaki yoksulluk ve işsizlik oranlarını hafifletmeye katkıda bulunacak şekilde onlara sürdürülebilir bir gelir kaynağı sağlamak

Programın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile kesişimi

2030

İstatistik

Toplam yararlanıcılar

3

Toplam projeler

3

Komple projeler

2

Müdahale bölgelerinin sayısı

Suriye ( idlib ve köyleri, afrin, azez, el-bab )

Filistin

Türkiye

Projeler

Başarı öyküleri

Subscribe now