Programlarımız

Eğitim ve öğretim

Genel amaç

programın hedefi: Bireylerin yeteneklerini oluşturmak, geliştirmek ve güçlendirmek. Onları işgücü piyasasına entegre etmek. İş bulabilme oranlarını artırmak.

Genel bakış

Proje, yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunmak için ekonomik güçlenmelerine katkıda bulunan sürdürülebilir bir gelir kaynağı sağlamak amacıyla küçük proje sahiplerine, girişimci proje sahiplerine ve bağımsız serbest meslek sahiplerine sponsorluk ve destek ilkesine dayanmaktadır.

Kavram ve Fikir

Eğitim ve Gelişim Programı, eğitim ve öğretim sektörlerini, marjinal topluluklarda ve sığınma ülkelerinde iş fırsatları sağlamaya ve ailelerin ve bireylerin güçlendirilmesine katkıda bulunacak şekilde desteklemek için çalışır.

Programın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile kesişimi

2030

İstatistik

Toplam yararlanıcılar

4

Toplam projeler

4

Komple projeler

3

Müdahale bölgelerinin sayısı

Suriye ( el bab )

Filistin

Türkiye

Projeler

Başarı öyküleri

Subscribe now