Programlarımız

Acil Durum Geliştirme

Genel amaç

Altyapının geliştirilmesi yoluyla kampların güvenliğinin güçlendirilmesi.

Genel bakış

sığınma kamplarında kriz ve afetlerden etkilenen insanlar için sürdürülebilir çözümlerin bulunmasına katkıda bulunacak şekilde sürdürülebilir bir şekilde müdahale etmek, böylece krizin etkilerinin aşılmasına katkıda bulunmak.

Kavram ve Fikir

Acil durumlarda ve krizlerde acil kalkınma hizmetleri sağlayarak hedef kitle için daha iyiye yönelik sürdürülebilir bir etki, Fayda ve değişim için müdahalede bulunmak

Programın Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile kesişimi

2030

İstatistik

Toplam yararlanıcılar

2

Toplam projeler

2

Komple projeler

1

Müdahale bölgelerinin sayısı

Kuzey suriye

Projeler

Başarı öyküleri

Subscribe now